Partners

Bouwvergunning

 
Bouwvergunningen (site VROM)
De Woningwet kent drie categorie´┐Żn bouwwerken: bouwvergunningvrij, licht-bouwvergunningplichtig en regulier bouwvergunningplichtig.
In Bouwvergunningen online kunt u snel zien of u een bouwvergunning nodig heeft en zo ja, welke.
Als u gaat (ver)bouwen moet u altijd voldoen aan het Bouwbesluit. In dit besluit staan technische minimumeisen op het gebied van veiligheid, gezondheid, bruikbaarheid en milieu. Ook kunt u te maken krijgen met bijvoorbeeld eisen van welstand, sloopvergunning en het bestemmingsplan.

Offerte

Klus en Timmerbedrijf Katje komt graag, en geheel vrijblijvend, bij u langs voor een offerte. Omdat wij graag goed voorbereid te werk gaan, vragen wij u de onderstaande gegevens zo volledig mogelijk in te vullen. Op deze manier hebben wij vooraf een duidelijk beeld van de werkzaamheden.